Zarządzanie dokumentacją projektową

Kompletna dokumentacja budowlana nabiera coraz większego znaczenia dla architektów, kierowników budów i rzemieślników. Jest nie tylko złem koniecznym, ale często także pomocnym środkiem zachowania dowodów. Sprawdź jak możesz zarządzać dokumentacją projektową z programów takich jak: Autodesk, Solidworks, Vault, Solid Edge, Autodesk Inventor. System Meridian – do zarządzania dokumentacją techniczną Twojej firmy może być dobrym rozwiązaniem.

Czym jest dokumentacja budowlana?

Dokumentacja budowlana jest ważną częścią każdego projektu budowlanego. Szczegółowa dokumentacja jest czasochłonna, dlatego często jest zaniedbana lub niekompletna. Często w ogóle nie jest tworzony właściwy, zrozumiały dziennik. Dlatego warto korzystać z oprogramowania, które pomoże w zarządzaniu i obiegu takiej dokumentacji.

Zarządzanie dokumentacją techniczną – program do zarządzania

Kompletna dokumentacja budowlana składa się z codziennych lub regularnych raportów z budowy, które rejestrują postęp budowy. Dzisiaj architekci, kierownicy budów i rzemieślnicy najczęściej korzystają z rozwiązań cyfrowych przy tworzeniu dokumentacji budowlanej. Oprogramowanie do dokumentacji budowy ułatwia rejestrację i tworzy codzienne raporty z budowy lub dziennik budowy za naciśnięciem jednego przycisku.

Celem dokumentacji budowlanej jest spójne przetwarzanie codziennych postępów budowy, obieg dokumentacji i ewentualnych zdarzeń na budowie oraz zapewnienie ich przejrzystości.

Ciekawostka:

Najwięksi chińscy naukowcy i technicy korzystali z infrastruktury zarządzania dokumentacją projektowa i technologi BIMa, dzięki której stworzyli największy teleskop na świecie o pojedynczej czaszy.

Bez dokumentacji cyfrowej prawdopodobnie by się to nie udało. Jeśli też chcesz tworzyć wielkie projekty powinieneś dowiedzieć się więcej o takim oprogramowaniu.

Dokumentacja budowlana jest obowiązkowa

Dbając o własny interes dokumentacja budowy powinna być uznana za „obowiązek” dla wszystkich zaangażowanych. Ponieważ dokumentacja budowlana służy jako dowód np. w przypadku uszkodzeń, usterek czy rozliczeń.

Sprawdź: Sytemy realizacji inwestycji budowlanych – przewodnik

System zarządzania dokumentacją

W zależności od rodzaju dokumentacji lub celu, stosowane są różne terminy, takie jak dziennik budowy, sprawozdanie z budowy, sprawozdanie z zarządzania itp. Nie ma wymogu prawnego dotyczącego „dokumentacji budowlanej”, ale istnieją również rzeczywiste „obowiązki dokumentacyjne” dla różnych osób, podmiotów w trakcie działania budowlanego.

Kto musi prowadzić dziennik budowy?

Dziennik budowy jest ważny, ponieważ dokumentuje wszystkie prace budowlane, a jego wykonanie muszą potwierdzić branże związane z budową. Dziennik budowy jest więc ważnym dokumentem dokumentującym postęp budowy i potwierdzającym wykonane prace.

Co oferuje system Meridian do zarządzania dokumentacją techniczną (zarządzanie dokumentacją projektową)? Product Data Management

Chcesz mieć kontrolę nad danymi projektowymi? Jeśli chcesz zapewnić efektywne i wydajne zarządzanie danymi produktu (PDM), istnieje wiele opcji, z których jedną jest system Meridian, a jeśli tego szukasz, skorzystaj z menedżera danych projektowych. To rozwiązanie PLM do zarządzania dokumentami, CAD i procesami. Jeśli chcesz usprawnić procesy, poprawić wydajność i zwiększyć produktywność, nasz program może być dla Ciebie.

Chcesz poprawić realizację projektów inwestycyjnych, przekazywanie i współpracę na wszystkich etapach cyklu życia projektu?

Nasze rozwiązanie PDM ma wiele wbudowanych przydatnych funkcji i można je dostosować do konkretnych potrzeb. Gwarantujemy bezproblemową integrację z Twoimi istniejącymi systemami. Mając jeden lub więcej z tych systemów CAD, będziesz mógł kontrolować części, modele, rysunki i dokumenty. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania danymi produktów możesz poprawić sposób działania zespołu i efektywniej zarządzać danymi.

A jak mają się sprawy z dokumentacją konstrukcyjną w Twojej firmie?

Nie masz pewności, jakie korzyści mogą przynieść Ci i Twojej firmie nasze produkty? Skontaktuj się już dziś, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Dlaczego tworzenie dokumentacji budowlanej ma sens ?

Dokumentacja budowlana to coś więcej niż tylko zadanie związane z zarządzaniem budową. Tworzenie dziennika budowy jest między innymi ważnym elementem w zarządzaniu defektami. Za pomocą ewidencji można np. wcześniej zidentyfikować i wyeliminować wady konstrukcyjne. W ten sposób dokumentacja budowlana pomaga uniknąć lub zmniejszyć ewentualne koszty szkód budowlanych.

Po co nam dokumentacja?

Tworząc dziennik budowy, w którym wszystkie etapy prac i wyniki są odnotowywane codziennie lub w sposób ciągły, cały proces budowy może być obiektywnie i przejrzyście zrozumiany przez osoby trzecie. Mogą to być klienci lub firmy, z którymi współpracujesz. W przypadku ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności dokumentacja dostarcza niezbędnych dowodów, na przykład, że przeprowadzono już ważne prace budowlane. Dokumentacja placu budowy ma zatem również kluczowe znaczenie dla zarządzania jakością podczas budowy i przestrzegania zobowiązań prawnych wszystkich branż zajmujących się budową.

Czy każdy projekt potrzebuje dokumentacji?

Tak. Wreszcie, dokumentacja budowlana daje kierownikom budowy, architektom i rzemieślnikom możliwość monitorowania i zrównoważonej optymalizacji wszystkich procesów pracy na placu budowy. W ten sposób można zaoszczędzić cenny czas pracy i obniżyć koszty budowy.

Cyfrowa dokumentacja budowlana – więcej niż zwykła oszczędność czasu zespołu projektowego

Dokumentacja budowlana, która jest wykonywana codziennie z dziennikiem budowy, może być bardzo czasochłonna, w zależności od wielkości i obciążenia pracą projektu budowlanego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom programowym istnieją jednak narzędzia oszczędzające czas i bardzo wydajne, np. do rejestrowania postępu budowy.

Cyfrowa dokumentacja budowlana oferuje wiele korzyści – program do zarządzania plikami

Nie potrzebujesz już karteczek, segregatorów czy schowków. Postęp budowy można łatwo rejestrować za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak tablety czy smartfony. Poszczególne etapy pracy można natychmiast rejestrować cyfrowo za pomocą zdjęć, notatek głosowych lub adnotacji tekstowych, a następnie porządkować w narzędziu na komputerze lub tablecie. W ten sposób możesz łatwo śledzić rzeczy.

Raporty z budowy lub dzienniki budowy można wygenerować jednym kliknięciem myszy. Nawet tworzenie dziennika budowy dla klientów lub budowniczych jest szybko zakończone pod koniec projektu dzięki digitalizacji.

Oprogramowanie do zarządzania rysunkami i zarządzania dokumentacją

Wszystkie dane, które zbierasz za pomocą aplikacji budowlanej, są automatycznie synchronizowane z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji budowlanej. Dzięki temu wszystkie ważne dane budowlane masz zawsze pod ręką, gdy ich potrzebujesz lub możesz wydrukować zebrane dokumenty w biurze.

Indywidualnym postępem budowy można łatwo podzielić się z innymi odpowiedzialnymi osobami lub klientami, np. poprzez e-mail. Cyfrowa dokumentacja budowlana znacznie usprawnia pracę i zarządzanie projektami. A do tego wszystkiego dodatkowe dane, takie jak dane pogodowe, mogą być importowane automatycznie dzięki cyfrowej dokumentacji budowlanej.