PRODUKTY

Benefits of the system

MERIDAN

 • Manage engineering data

  Wizard pages, templates, importing batches and saving to abandon applications

 • CAD Application Integration

  In addition to general integration with MS Office applications, Meridian supports integration with many CAD applications

 • Secure access

  Access to Meridian is provided by Windows authentication, leveraging existing Windows users and user groups for role-based security

 • Versioning support

  Automated PDF versions for delivery to mobile devices for viewing and markup

 • Search and Download

  Find documents using full text search, quick search, key search and extended search for documents or folders within or across repositories

 • Workflow and change management

  Automated verification schemes and configurable workflows

How do you provide secure document access to external parties who don’t have a network login account? With a single cloud portal that offers secure, cloud-based collaboration with your extended project teams.

Drawings are often sent on CD or via FTP and require manual import into the internal engineering content control system, costing the owner and the asset time.

Often the quality of the upload packets is not affected, leading to incomplete metadata for the uploaded files.

Drawings received that have not been verified consume more time during the posting process before potentially being rejected for resubmission.

MERIDIAN CLOUD

Zapewnij informacje o swoich zasobach dzięki szybkości, zwinności i przystępności cenowej Meridian jako bezpiecznej usługi w chmurze. Zbudowany na Microsoft Azure, Meridian Cloud zapewnia certyfikowane bezpieczne usługi chmurowe o maksymalnej niezawodności i globalnej dostępności.

Globalny dostęp

Szybkość uruchamiania

Zawsze na bieżąco

Odciąż obciążenie IT

Certfikowany, Bezpieczny

Poziomy usług

SERWER MERIDIAN

Wzbogać swoją platformę informacji o zasobach o zaawansowane możliwości i integracje dzięki temu serwerowi lokalnemu. Integracje z innymi kluczowymi systemami biznesowymi zwiększają interoperacyjność i zwiększają wydajność.
Lokalny dostęp poza siecią Wysoko konfigurowalne integracje EAM Integracje ERP Integracje z CAD

System Meridian - system do zarządzania dokumentacją techniczną Twojej firmy

Każda maszyna w zakładzie produkcyjnym musi posiadać dokumentację techniczną, która składa się z informacji o produkcie (nazwa producenta, dane ewidencyjne, parametry, instrukcje, rysunki techniczne, informacje o konserwacji i remontach). Jeśli obsługujemy jedną maszynę, to monitorowanie zmian nie sprawia nam większego problemu.   

Problem zaczyna się, kiedy przedsiębiorstwo jest bardzo duże i zespół, który pracuje przy dokumentacji jest podzielony na różne wydziały, w związku z czym osoby pracujące w zakładzie nie są w stanie sprawnie się komunikować w sprawie zmian wprowadzanych w poszczególnych dokumentach. 

System Meridian pozwala uporządkować zarządzanie cyklem życia i zmiany w dokumencie. Wdrożenie Systemu odbywa się w ścisłej współpracy z wyznaczonymi przez dyrekcję zakładu osobami, dlatego jest dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa.  

Jako firma wdrażająca System w Polsce jesteśmy w stałym kontakcie z jego producentem, firmą Accruent, do której możemy bez ograniczeń kierować prośby oraz zgłaszać problemy i zapytania związane z funkcjonalnościami Systemu. 

Cyklicznie odbywamy też szkolenia, które zapoznają nas z nowymi wersjami Systemu. 

Naszym Klientom oferujemy również spotkania w formie seminariów, na których staramy się rozwiać wątpliwości dotyczące Systemu.  

Na spotkaniach zazwyczaj obecni są pracownicy naszej firmy, jak i osoby reprezentujące producenta Systemu. 

Poniżej zostały opisane dokładnie funkcje Systemu, które pozwalają na usprawnienie obiegu dokumentacji oraz pracy w zakładzie.  

 

Zarządzaj danymi inżynierskimi 

System Meridian pozwala na uporządkowanie dokumentacji technicznej, np. ze względu na rodzaj dokumentacji (ZDE – Zasoby Dokumentacji Eksploatacyjnej, ZDI – Zasoby Dokumentacji Inwestycyjnej, ZDA – Zasoby Dokumentacji Archiwalnej). W następnej kolejności najłatwiej podzielić te zasoby na poszczególne lata – jest to najchętniej wybierany podział wśród naszych Klientów. 

Bezpieczny dostęp 

W systemie Meridian każdy użytkownik posiada swoje konto, które jest zabezpieczone hasłem. 

Każdy użytkownik jest przypisany do swojego wydziału i ma nadane uprawnienia do przeglądania poszczególnych dokumentów oraz dokonywania w nich zmian. Uprawnienia mogą być w każdej chwili przypisane danemu użytkownikowi, jak i ograniczone. 

Każdy użytkownik ma dostęp do stworzonej przez specjalistów naszej firmy instrukcji, która objaśnia, jak poruszać się po Systemie.  

Prowadzimy też szkolenia dla użytkowników na temat poszczególnych funkcjonalności Systemu.  

Wyszukiwanie i pobieranie 

W Systemie można wyszukiwać dokumentację zarówno po nazwie dokumentu, jak i przez formularz wyszukiwania, w którym bierzemy pod uwagę kryteria wyszukiwania opracowane wraz ze specjalistami z przedsiębiorstwa. 

W Systemie Meridian możemy także tworzyć widoki i kolekcje, które pozwalają na wyszukiwanie i grupowanie interesujących nas dokumentów. 

Wszystkie  dokumenty są łatwe do pobrania i zapisują się najczęściej w pdf lub w formacie, w którym są stworzone. 

Meridian jest zintegrowany z aplikacjami CAD 

System Meridian – oprócz integracji z aplikacjami Microsoft Office – jest także zintegrowany z aplikacjami CAD, takimi jak np. AutoCad, co ułatwia przeglądanie i komentowanie rysunków i projektów, które są ważnymi elementami dokumentacji technicznej. 

Tworzenie “sztucznych” plików 

System Meridian pozwala również na dołączanie zdjęć lub tworzenie „sztucznych” plików w formacie (.tcz); można w nich opisać dokumentację, która nie istnieje w formie elektronicznej, a nie jest możliwe wykonanie skanu danego rysunku z uwagi na jego rozmiar (projekt, rysunek techniczny) bądź zniszczenie. Najbardziej przydatne jest to podczas przenoszenia do Systemu dokumentacji archiwalnej. 

 

System Meridian: dwie wersje – PowerUser i PowerWeb 

System Meridian dostępny jest jako Meridian PowerUser – jest to platforma dla specjalistów z naszej firmy, jak i administratorów wskazanych przez Klientów w samym zakładzie. Użytkownicy, którzy mają tylko przeglądać dokumentację, korzystają z internetowej wersji Meridian – Meridian Explorer. Pozwala on przeglądać wszystkie rysunki 2d i 3d, dokumenty i projekty. Dane z Meridian PowerUser przenoszone są do Meridian Explorer dzięki synchronizacji, którą można ustawić tak, żeby powtarzała się automatycznie. 

 

Szkolenie z importowania danych dla zakładów i zespołów projektowych 

Specjaliści z naszej firmy przeprowadzają także szkolenia dla zespołu projektowego (biura projektowego), które usprawniają proces importowania dokumentacji. Odbywa się to przez stworzony w Excel “wykaz plików”; w pliku znajdują się trzy arkusze: 

 1. Wykaz plików – tabela, z której dane będą bezpośrednio importowane. 

 1. Teczka – ze wskazanymi polami do uzupełnienia. 

 1. Słownik – jest to zbiór symboli, oznaczeń (wydziałów, stadium projektu, obiektów, zmian i rewizji).  

Wykaz plików uzupełniają zespoły projektowe przekazując dokumentację zakładowi, po czym ATUTOR importuje te dokumenty do MERIDIAN. 

 

Meridian zapewnia bezpieczne zarządzanie danymi 

W Systemie Meridian dokumenty są bezpieczne dzięki wykonywanym cyklicznie backupom. 

W razie awarii serwera bądź wystąpienia innych problemów, dokumenty łatwo jest odzyskać. 

 

Podsumowując: 

 1. System Meridian pozwala efektywnie zarządzać dokumentacją techniczną w Twojej firmie, i przez to usprawnić pracę oraz przepływ informacji pomiędzy pracownikami. 

 1. Najczęściej dokumentację w Systemie dzielimy na zasoby: ZDE – Zasoby Dokumentacji Eksploatacyjnej, ZDI – Zasoby Dokumentacji Inwestycyjnej, ZDA – Zasoby Dokumentacji Archiwalnej. 

 1. Dzięki Systemowi każdy pracownik ma dostęp do dokumentacji, nad którą pracuje. Pracownik zakładu zostaje przeszkolony z poszczególnych funkcjonalności systemu. 

 1. Specjaliści z naszej firmy dopracują najlepszy sposób wyszukiwania i pobierania dokumentacji z Systemu. 

 1. Zintegrowanie Systemu z aplikacjami CAD pozwala na przeglądanie rysunków technicznych poprzez np. AutoCad bez pobierania ich z Meridiana. 

 1. Specjaliści z naszej firmy mogą stworzyć w Systemie „sztuczne” pliki, co pozwala zapisać ważne dane o dokumencie bez konieczności posiadania jego elektronicznej wersji lub skanu. 

 1. Dwie wersje Meridiana:  

 1. PowerUser (dla administratorów) – pozwala na importowanie dokumentów i wprowadzanie zmian, 

 1. Meridian Explorer – służy do przeglądania dokumentacji i wprowadzania komentarzy. 

 1. Nasza firma oferuje szkolenia z importowania dokumentacji dla biur projektowych oraz dla pracowników zakładu. 

 1. Nawet jeśli dojdzie do utraty danych z Systemu, można je odzyskać dzięki backupom.