Wdrażamy autorski system Komputerowa Karta Pracy oparty na platformie Lotus.

Informacje o systemie

KOMPUTEROWA KARTA PRACY

Wdrażamy autorski system Komputerowa Karta Pracy oparty na platformie Lotus celem którego jest usprawnienie procesu obiegu dokumentu w firmie poprzez:

 • kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z Kartą Pracy (dane wpisywane są raz, a następnie przetwarzane przez zintegrowany system informatyczny)

 • udostępnienie pracownikom prostej w obsłudze aplikacji – szczególnie w zakresie wprowadzania danych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa danych zarówno w aspekcie ochrony przed ich utratą, jak również ochrony przed niepowołanym dostępem,

 • efektywne wprowadzanie zmian w systemie, wynikających np. ze zmiany przepisów,

 • automatyzację sprawozdawczości

Podstawowe zadania systemu:
 • tworzenie bazy danych pracowników;

 • ustalenie harmonogramu czasu pracy planowanie zasobów ludzkich do realizacji zadań (obsada stanowisk);

 • rozliczanie czasu pracy pracowników, dodatków kwotowych i godzinowych oraz innych parametrów istotnych w procesie wyliczania płac;

 • rozliczenie godzin pracy w odniesieniu do wykonywanych zadań, indywidualnych pracowników i komórek organizacyjnych; kontrola stanu zaawansowania prac w stosunku do planu;

 • tworzenie rocznego planu urlopów;

 • generowanie wniosków delegacyjnych, urlopowych;

Karta Pracy to aplikacja parametryzowana/dostosowana do potrzeb Klienta. Daje również możliwość rejestrowania czasu pracy maszyn wykorzystywanych dla danej inwestycji

Przykładowe wdrożenia Karty Pracy:

rozbicie kosztów pracy ludzi i urządzeń/maszyn na realizowane projekty – dla firm projektowych i budowlanych np. PROCHEM S.A.,

opracowanie systemu rozliczania czasu pracy w systemie zmianowym z uwzględnieniem obsady i czasu pracy na poszczególnych stanowiskach przy jednoczesnej kontroli zgodności harmonogramu z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy – dla firm produkcyjnych np. BOT Elektrownia Turów S.A.

Moduły w systemie KKP:

Kalendarz

zawiera Harmonogram Ramowy dla wszystkich systemów pracy

Struktura Organizacyjna

przechowuje dane o pracowniku

Plan Harmonogramów Indywidualnych

przechowuje dane o pracowniku

Realizacja Harmonogramów Indywidualnych

moduł rejestrowania odstępstw od planów

Karta Pracy

przechowuje automatycznie wygenerowane Karty Pracy, które poddawane są obiegowi w celu zatwierdzenia

Raporty

moduł przechowujący dane z zamkniętych okresów

Słowniki

przechowują dane typu: dni wolne od pracy, stanowiska kosztów

Planowane absencje

przechowuje dane o urlopach, zwolnieniach itp.

Wnioski

zawiera informacje o nadgodzinach, delegacjach itp.

Ilość i zawartość modułów jest dostosowywana do wymagań Klienta. System umożliwia wybór:
 • okresu rozliczeniowego w zakresie: tygodniowym, miesięcznym, niestandardowym,

 • odpowiednich słowników: obszarów, faz projektów, kodów kosztów pośrednich,

 • sposobu zatwierdzania dokumentów w oparciu o strukturę organizacyjną firmy lub strukturę organizacyjną projektu,

 • generowanych raportów,

 • organizacji planowania.

System realizuje obieg dokumentu według przedstawionej procedury. Rejestracja może odbywać się również poprzez urządzenia bezprzewodowe (telefony komórkowe, palmtopy itp.).
Kompleksowa realizacja procesu ewidencjonowanie danych dotyczących czasu pracy
 • dodatków kwotowych i godzinowych oraz innych parametrów istotnych w procesie wyliczania płac,

 • wyliczenie na podstawie wprowadzonych danych płac lub generowanie danych będących podstawą do wyliczenia płac w systemie zewnętrznym,

 • udostępnianie raportów wspomagających prowadzenie analiz i statystyk w obszarze płacowym,

 • tworzenie dokumentów towarzyszących procesowi ewidencji czasu pracy,

 • wspomaganie procesu tworzenia grafików pracy,

 • obsady stanowisk oraz planów urlopowych.

Prostota obsługi
 • automatyczne generowanie indywidualnych harmonogramów,

 • rejestracja odstępstw od planu,

 • łatwość wprowadzania różnych informacji dla wielu pracowników,

 • wspomaganie referenta przez system w zakresie zachowania zasad wynikających z Prawa Pracy, procedur zakładowych, np.: zachowanie minimalnego czasu pomiędzy wyjściem z pracy a przyjściem, wykorzystanie wszystkich dni urlopu itp.

 • Łatwe wprowadzanie różnych informacji dla wielu pracowników

 • ergonomiczne widoki, umożliwiające wprowadzanie wszelkiej absencji lub innych zmian w stosunku do planu, poprzez zaznaczenie kilku osób i kliknięcie odpowiedniej absencji,

 • możliwość swobodnego wprowadzania danych o absencji bezpośrednio w systemie (nawet samodzielnie przez pracownika),

 • w przypadku braku zmian w harmonogramie automatyczne przeniesienie danych na Kartę