zdjęcie do artykułu - dokumentacja dtr-definicja

Dokumentacja techniczno-ruchowa – jak DTR pomaga w prawidłowej obsłudze urządzenia

Co to jest dokumentacja techniczno-ruchowa?

Dokumentacja techniczno-ruchowa to dokument, który musi być dołączony do każdej maszyny; opisuje on dane urządzenie i jego działanie.

Szukasz wsparcia w zarządzaniu dokumentacją techniczo-ruchową? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Zadzwoń -> 📞 + 48 22 30 88 380
Wyślij zapytanie, a skontaktuje się z Tobą -> 📪  ATUTOR@ATUTOR.com.pl

Dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera:

Dane ewidencyjne i dane producenta maszyny (parametry techniczne i charakterystyka)
Rysunki techniczne
Instrukcję obsługi
Instrukcję BHP
Deklarację zgodności WE
Opis konserwacji
Wykaz części zamiennych
Wykaz załączników
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) – Wymogi

Dyrektywa maszynowa nakłada szereg wymagań. Wszystkie (nowe) maszyny i urządzenia, które są montowane na stanowiskach pracy, muszą posiadać deklarację zgodności WE. W szczególnych przypadkach, np. urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, niezbędne jest uczestnictwo strony trzeciej w procedurze oceny zgodności. To samo może dotyczyć maszyn wyszczególnionych w załączniku nr IV dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (w tej sytuacji dopuszczalnych jest kilka procedur oceny zgodności, a decyzja co do wyboru procedury leży po stronie producenta).

Tekst ustawy TUl_15720060609pl00240086.pdf (europa.eu)

Skuteczne zarządzanie dokumentacją a większe bezpieczeństwo i efektywność produkcji

Dokumentacja techniczna (DTR) dołączona do maszyn i urządzeń zawiera informację, bez której dane maszyny nie będą mogły efektywnie działać. Dlatego też ważne jest bezpieczeństwo takich informacji i dokumentów. 

Większość zakładów przemysłowych w trosce o to, aby dokumentacja techniczna ich urządzeń była dobrze przechowywana i zawsze dostępna w razie jakichś awarii i remontów, decyduje się na System Zarządzania Dokumentacją Techniczną.

Dlaczego system informatyczny jest lepszy od tradycyjnego przechowywania dokumentacji technicznej w wersji papierowej bądź na płytach CD lub dyskach?

W dużych zakładach przemysłowych, takich jak cementownie lub elektrownie, proces produkcji jest ciągły i stale udoskonalany, dlatego  każdy ten etap musi być odpowiednio odnotowany, żeby ułatwić komunikację między załogami zajmującymi się obsługą danych urządzeń. W Systemie Meridian możemy dodawać na bieżąco  komentarze lub zmiany, udostępniając je wybranym przez nas osobom, co byłoby niemożliwe przy pracy z papierową dokumentacją. Pracując w systemie Meridian możemy także łatwiej kontrolować, kto przeglądał lub wypożyczał dokument.

System Meridian może być zainstalowany na komputerze każdego pracownika zakładu, który potrzebuje dostępu do dokumentacji technicznej (DTR), co poprawia efektywność pracy, ponieważ pracownik nie musi szukać dokumentacji w archiwum.

Dokumentacja papierowa i utrwalona na nośnikach cyfrowych może ulec zagubieniu bądź  zniszczeniu; wynika to z tego, że ludzie czasami niedokładnie wykonują swoje obowiązki i nie myślą o tym, że w przyszłości ta dokumentacja będzie potrzebna  innej osobie. Do Systemu Meridian wprowadzane są wszystkie dokumenty podzielone na zasoby, najczęściej jest to podział na zasoby dokumentacji inwestycyjnej, eksploatacyjnej oraz archiwalnej, ale te podziały mogą ulec zmianie, jeśli takie jest życzenie klienta. Ponadto dokumenty z Systemu Meridian nigdy nie ulegną zagubieniu lub zniszczeniu – dzięki funkcji backup wykonywanej przez pracownika firmy. 

Podsumowując:

💡 Dokumentacja techniczna (DTR) jest wymagana do każdego urządzenia i maszyny, co reguluje Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

💡 System Meridian zwiększa bezpieczeństwo dokumentacji technicznej i dostępność do niej

💡 W systemie Meridian dzięki funkcji backup dokumentacja nie zostanie zgubiona ani zniszczona.

2 thoughts on “Dokumentacja techniczno-ruchowa – jak DTR pomaga w prawidłowej obsłudze urządzenia”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.