Branża Chemiczna

Nasza oferta dla Branży Chemicznej

CHEMIA

Oferujemy firmom Branży Chemicznej sprawdzone rozwiązanie, które sprawnie zarządza obiektami poprzez powiązanie ich z dokumentacją techniczną, redukując przestoje zakładu, wspierając współpracę działów, łącząc utrzymanie z inżynierią i chroniąc jednocześnie licencję do prowadzenia działalności

Nasze rozwiązania dla Branży Chemicznej:

 • Łączą obiekty i dane do szybkiego wyszukania wg urządzenia / funkcjonalnej lokalizacji czy numeru tag

 • W szybki sposób integrują się z systemami m.in. SAP PM, IBM Maximo, Ultimo, CAD i biurowymi

 • Zapewniają aktualność danych obiektów przy wprowadzaniu zmian w ramach wielu projektów

 • Usprawniają współpracę w projektach i zabezpieczają wymianę danych

 • Zapewniają wsparcie z regulacjami wewnętrznymi i rządowymi

Nasi Klienci Branży Chemicznej korzystają z:

 • Usprawnionego procesu Zarządzania Zmianą przy współbieżnych projektach inżynierskich

 • Poprawionej przystępności, jakości i dostępności informacji o obiektach

 • Poprawionej integralności danych powykonawczych

 • Obniżonych kosztów zarządzania informacją

 • Prostego udostępniania danych wykonawcom zewnętrznym

 • Pełnej ścieżki auditu do śledzenia dokumentów i kontrolowania wersji

 • Ulepszonej zgodności z normami i przepisami: OSHA, ISO 55000, ISO 9000, Pas 55, CE marking, REACH, VLAREM, PED, ATEX, NEN 3140 i Seveso I+II

 • Bezdyskusyjnych odbiorów – z remontu do użytkowania, Wykonawcy do Właściciela/Operatora, i/lub Dostawcy do Serwisu

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.