Rosnąca konkurencja na rynkach globalnych sprawia, że firmy wydobywcze muszą redukować koszty i optymalizować swoje dochody – lecz coraz bardziej rygorystyczne przepisy i rosnąca presja społeczna wymuszają osiąganie tego poprzez zrównoważone podejście.

Współpraca i Zapewnienie Pełnej Kontroli

Oferujemy firmom wydobywczym szybkie, niezawodne i skalowalne rozwiązanie, które minimalizuje koszty działalności i utrzymania poprzez zwiększenie niezawodności i wydajności oraz poprawia zgodność z przepisami ochrony licencji do pracy. Nasze oprogramowanie zapewnia, że ostatnie dokumenty inżynierskie, rysunki techniczne są łatwo dostępne, pozwalając organizacji zwiększyć wydajność i efektywność jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo.

Działalność operacyjna jest usprawniana poprzez zwiększenie zwrotu z aktywów/obiektów przemysłowych i niższe koszty produkcji, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie najlepszych marż.

 

Oferujemy wiodące rozwiązanie dla firm wydobywczych chcących zintegrować istotne dane inżynierskie z resztą organizacji.

Gdy pojawiają się katastrofy, niezwykle ważne jest by negatywny wpływ na organizację i jej klientów był ograniczony do minimum. Przywrócenie działania staje się priorytetem i tylko szybki dostęp do dokładnych informacji może zminimalizować ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Gdy inżynierowie, zewnętrzni dostawcy i wykonawcy odpowiedzialni za utrzymanie sprawności zakładu mają pełny dostęp do niezbędnych informacji – organizacja zespołów projektowych, ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze. Ten dostęp wymaga nie tylko zapewnia aktualnych informacji o obiektach ale również kontroli nad danymi, które są udostępniane i pełną weryfikowalność ścieżki dokonywanych zmian.

Nasze wdrożenia dla firm wydobywczych powodują, że procesy, arkusze specyfikacji, procedury operacyjne, arkusze kalkulacyjne i wszelkie inne dokumenty dotyczące obiektów są łatwe do zarządzania, a proces zarządzania zmianami, dodawania adnotacji, modyfikacji, zatwierdzania drogą elektroniczną jest zoptymalizowany.

 

Nasze rozwiązania dla Branży Wydobywczej:

 • Zarządzają danymi we wszystkich fazach projektu i całego cyklu życia obiektów
 • Zwiększają jakość danych i wydajność operacyjną
 • Poprawiają bezpieczeństwo zakładu i realizowanych w nim procesów
 • Ułatwiają współpracę między inżynierami
 • Zapewniają zgodność z przepisami/regulacjami

Nasi Klienci Branży Wydobywczej korzystają z:

 • Jednego bezpiecznego źródła informacji o swoich obiektach
 • Dostępu do dokładnych danych inżynierskich w dowolnym czasie i każdego miejsca
 • Usprawnień przepływu informacji pomiędzy różnymi wydziałami/branżami
 • Wymiany informacji z zewnętrznymi firmami inżynierskimi
 • Przyjaznego użytkownikom interfejsu publikacji treści inżynierskich
 • Zgodności z przepisami, regulacjami środowiskowymi, zdrowotnymi, bezpieczeństwa
 • Bezdyskusyjnych odbiorów – z remontu do użytkowania, Wykonawcy do Właściciela/Operatora, i/lub Dostawcy do Serwisu