W obliczu rosnącej konkurencyjności i coraz większych wymagań inwestorów w zakresie jakości dokumentacji, przedsiębiorstwa konstrukcyjno-budowlane muszą poprawiać rentowność i zapewniać wyższą jakość i serwis poprzez skuteczne zarządzanie projektami.

Rozmawiaj z inwestorem tym samym językiem

Nasze rozwiązania wspomagają współpracę między biurami projektowymi a zleceniodawcami. W łatwy a zarazem bezpieczny sposób możesz udostępnić dokumentację projektowanego obiektu inwestorowi. Nie udostępniając dokumentacji do edycji możesz zezwolić inwestorowi na zaznaczenie na dokumentach technicznych oczekiwanych zmian poprzez redlining.

Pozwól, aby system przypomniał o istotnej korespondencji w projekcie, która wymaga Twojej odpowiedzi. System wskaże również sprawy, zagadnienia wymagające interwencji, rozwiązania.

Zminimalizuj zaangażowanie pracowników w przekazanie dokumentacji. Wersję elektroniczną możesz skompletować kilkoma kliknięciami myszy, a system sam automatycznie utworzy spis przekazywanej dokumentacji z wymaganymi przez inwestora opisami.
Oferujemy dedykowane rozwiązanie dla firm Konstrukcyjno-Budowlanych chcących poprawić komunikację z Klientem podczas realizacji projektów inwestycyjnych / modernizacyjnych.

Nasze rozwiązania usprawnią proces projektowy zarówno w stali całej firmy, jak i poszczególnych zespołów projektowych. Kierownicy zespołów w każdej chwili uzyskają dostęp do tworzonej dokumentacji w ramach ich branży, jak i innych branż.
System usprawni procesy niezależnie czy tworzysz dokumentację tylko 2D, czy też z modelu 3D. A może wykonujesz dokumentację częściowo z modelu 3D a częściowo 2D? Tym bardziej usprawnienia przyczynią się do łatwiejszej komunikacji między branżami. Możesz zdefiniować zupełnie inne parametry dla każdego projektu – sposób nazewnictwa plików / generowania plików, numerowania rysunków, opisów rysunków – które będą tworzone przez system automatycznie, zwalniając Twoich inżynierów z pracy organizacyjnej.


Zatwierdzanie dokumentacji wewnątrz Twojej organizacji może odbywać się w pełni elektronicznie. Na koniec procesu projektowego lub etapu częściowego wyplotujesz dokumentację i złożysz podpisy wymagane prawem budowlanym.

 

Nasze rozwiązania dla Branży Konstrukcyjno-Budowlanej:

 • Usprawniają komunikację zarówno w zespołach branżowych jak i w skali całego biura projektowego
 • Udostępniają aktualne informacje o stanie zaawansowania projektu
 • Zapewniają pełną integracją z systemami CADowskimi: Revit, AutoCAD, Inventor, Microstation, SolidWorks
 • Usprawniają kompletację dokumentacji do przekazania
 • Zabezpieczają wersje dokumentacji jaka została przekazana klientowi
 • Usprawniają przekazywanie elektronicznej dokumentacji inwestorowi
Nasi Klienci Branży Konstrukcyjno-Budowlanej korzystają z:
 • Całkowitej kontroli nad procesem projektowym
 • Efektywnego zarządzania procesem zatwierdzania i wersyjności dokumentacji
 • Łatwego dostępu do dokładnych danych pochodzących z jednego źródła
 • Obniżenia kosztów dzięki zastosowaniu archiwum cyfrowego
 • Zaawansowanych rozwiązań dystrybucji dokumentacji
 • Zautomatyzowanych mechanizmów przekazywania dokumentacji Właścicielowi/Inwestorowi