Zakłady Chemiczne dążą do doskonałości operacyjnej aby pozostać konkurencyjnymi na rynkach wysoko regulowanych, ale zmiany realizowane przez współbieżne projekty inżynierskie i rozszerzanie sieci zewnętrznych dostawców sprawiają ogromną trudność w utrzymaniu spójności danych o zakładzie i zapewnienia zgodności w dokumentacji.

Połączona Inżynieria i Utrzymanie

Nasze rozwiązania sprawiają, że wymagane dane dostępne są dla zespołów technicznych: utrzymania ruchu, serwisu, inżynierskich – w dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji – zmniejszając przestoje zakładu i poprawiając wydajność.
Szczegółowy dziennik zdarzeń pozwala na pełną kontrolę historii w dowolnym czasie.

Zgodność ze wszystkimi stosownymi regulacjami i wewnętrznymi politykami i procedurami jest obsługiwana na wszystkich etapach , a uprawnienia oparte na rolach zwiększają ochronę własności intelektualnej.

Oferujemy firmom Branży Chemicznej sprawdzone rozwiązanie, które sprawnie zarządza obiektami poprzez powiązanie ich z dokumentacją techniczną, redukując przestoje zakładu, wspierając współpracę działów, łącząc utrzymanie z inżynierią i chroniąc jednocześnie licencję do prowadzenia działalności.

W celu zwiększenia wydajności, utrzymanie i inżynieria muszą być połączone, a wszystkie zainteresowane strony muszą mieć łatwy dostęp do dokładnych danych, które odzwierciedlają najnowsze zmiany projektowe.
Niekontrolowana, współbieżna współpraca zespołów inżynierskich z różnych lokalizacji na tych samych dokumentach może wpłynąć na wiarygodność danych technicznych obiektów. Nieprawidłowe, nieaktualne lub niedostępne dane prowadzą do błędów, potarzania czynności, strat czasu i dłuższych przestojów zakładu.

W przemyśle chemicznym niekontrolowane dane mogą doprowadzić do niezgodności, a w najgorszym przypadku nawet zagrozić utratę koncesji.
Oferujemy firmom Branży Chemicznej sprawdzone rozwiązanie do zarządzania ich danymi technicznymi w całym cyklu życia obiektów.

Nasze rozwiązania dla Branży Chemicznej:
 • Łączą obiekty i dane do szybkiego wyszukania wg urządzenia / funkcjonalnej lokalizacji czy numeru tag
 • W szybki sposób integrują się z systemami m.in. SAP PM, IBM Maximo, Ultimo, CAD i biurowymi
 • Zapewniają aktualność danych obiektów przy wprowadzaniu zmian w ramach wielu projektów
 • Usprawniają współpracę w projektach i zabezpieczają wymianę danych
 • Zapewniają wsparcie z regulacjami wewnętrznymi i rządowymi
Nasi Klienci Branży Chemicznej korzystają z:
 • Usprawnionego procesu Zarządzania Zmianą przy współbieżnych projektach inżynierskich
 • Poprawionej przystępności, jakości i dostępności informacji o obiektach
 • Poprawionej integralności danych powykonawczych
 • Obniżonych kosztów zarządzania informacją
 • Prostego udostępniania danych wykonawcom zewnętrznym
 • Pełnej ścieżki auditu do śledzenia dokumentów i kontrolowania wersji
 • Ulepszonej zgodności z normami i przepisami: OSHA, ISO 55000, ISO 9000, Pas 55, CE marking, REACH, VLAREM, PED, ATEX, NEN 3140 i Seveso I+II
 • Bezdyskusyjnych odbiorów – z remontu do użytkowania, Wykonawcy do Właściciela/Operatora, i/lub Dostawcy do Serwisu