Meridian jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących możliwości optymalizacji procesów obiegu dokumentacji inżynierskiej, ustawicznego rozwoju oraz usprawnienia funkcjonowania obiektów przemysłowych i ich infrastruktury.

BlueCielo Meridian Enterprise zapewnia przedsiębiorstwu, że poprawione wersje odpowiednich dokumentów będą za każdym razem udostępnione uprawnionym do tego pracownikom. Gwarantuje kontrolę całego cyklu tworzenia, dokonywania zmian w dokumencie, istnienia dokumentu w systemie. System jest niezależny ale w pewni zintegrowany z platformą CAD. BlueCielo Meridian Enterprise zapewnia elastyczne, bezproblemowe zarządzanie kolejnymi wersjami dokumentów, wspomaganie przepływu dokumentacji dla realizowanych projektów, jak również pojedynczych plików tekstowych lub graficznych oraz ich zabezpieczenie, ochronę środowiska dla dokumentacji dzięki zastosowaniu funkcji „Vault”. System jest oparty na architekturze Klient/serwer.

BlueCielo Meridian Enterprise jest skalowalny z poziomu dowolnego departamentu aż do pojedynczych jednostek. Jest doskonałym rozwiązaniem dla grup o dowolnej ilości użytkowników. Sprawdza się w grupie zarówno 5 jak i 500 i więcej osób.

Nowe właściwości systemu BlueCielo Meridian Enterprise 2013

 • Najnowsza wersja systemu BlueCielo Meridian Enterprise zawiera pakiet funkcjonalności obejmujący narzędzia zaawansowanego systemu obiegu dokumentacji, Open BrifCase oraz inne udoskonalone opcje i wspomaganie dla najnowszej wersji CAD.
 • Zaawansowany Obieg Dokumentacji Inżynierskiej - Advanced Document Workflow (ADWF)
 • ADWF oferuje bogaty wachlarz funkcjonalności, które mogą zostać zaimplementowane podczas konfiguracji systemu. Funkcjonalności konfigurujące obieg dokumentacji stosujące jednocześnie przegląd, powiadomienie o logowaniu i wiadomościach poczty elektronicznej pozwalają na implementację kompleksowego systemu regulującego przepływ zadań w przedsiębiorstwie bez konieczności odwoływania się do programowania.
 • ADWF został stworzony w odpowiedzi na coraz większe implementacje InnoCielo Meridian Enterprise w bardzo rozbudowanych środowiskach gdzie zaawansowane funkcjonalności zarządzania dokumentacją inżynierską stały się koniecznością.
 • Udoskonalony InnoCielo Meridian Enterprise spełnia najbardziej surowe wymogi prawne dotyczące zarządzania dokumentacją inżynierską (odnośnie projektowania, implementacji i audytów).

Open BriefCase

Opcja Open BriefCase wprowadza nowe standardy w zakresie wymiany plików w formacie CAD i innych gromadzonych dokumentów w powiązaniu z metadanymi i referencjami pomiędzy stronami grup inżynierów.

Opcja Open BriefCase (w postaci archiwum ZIP) nie wymaga odwoływania się do InnoCielo Meridian Enterprise, InnoCielo TeamWork czy InnoCielo View w miejscu, w którym użytkownik  korzysta z aplikacji, jak również powrotu w celu aktualizacji BriefCase. Umożliwia to wymianę dokumentów z zewnętrznymi partiami systemu oraz innymi dokumentami w systemie zarządzania obiegiem dokumentacji. Jednocześnie umożliwia wysyłanie wielu plików o różnych formatach w jednym, spakowanym dokumencie (Np. ZIP). Pliki ZIP mogą zostać zastąpione innymi dowolnymi formatami jak RAR czy BRC.

Poprawienie wyników

Teraz InnoCielo Meridian Enterprise 2008 wspiera jednocześnie więcej dokumentów, więcej użytkowników i ofert w znaczący sposób zwiększając wyniki w większości wymagających środowisk o pojemności 2GB i więcej. Serwer InnoCielo Meridian Enterprise musi być wyposażony w pamięć większą niż 4GB aby korzystać z tej nowej funkcjonalności.

Aktualizacja wspomagania aplikacji CAD

InnoCielo Meridian Enterprise 2008 jest w pełni zintegrowany z platformami takimi jak:

 • Microsoft Office 2007
 • AutoCAD 2009
 • Autodesk Inventor 2009
 • AutoCAD Mechanical 2008
 • AutoCAD P&ID 2007
 • Autodesk Mechanical Desktop 2009
 • SolidWorks 2008 for Windows Vista

Ulepszenia

InnoCielo Meridian Enterprise 2008 zawiera wiele mniejszych ulepszeń i poprawek takich jak:

 • Bezpieczeństwo przeglądania,
 • Własności pamięci są wyszukiwalne w ten sam sposób co własności znaków tekstowych,
 • Nowa wersja IC Meridian Enterprise zużywa znacznie mniej pamięci niż dotychczas!
 • Wsparcie Microsoft Vista dla klientów IC Meridian Enterprise,
 • Pakiet instalacyjny Microsoft (MSI) klientów dekstopowych IC Meridian Enterprise.

Pozostałe funkcjonalności:

Opcja odnajdywania pożądanego dokumentu dzięki wyszukiwarce pełnotekstowej

InnoCielo Meridian Enterprise 2006 wprowadził funkcjonalność ultra-szybkiej pełnotekstowej wyszukiwarki zawartości oraz atrybutów dokumentów.

Integracja środowisk dla danych

Taka funkcjonalność jak na przykład tabele wyboru, mogą być teraz dostępne w zewnętrzach bazach danych, bezpośrednio z poziomu InnoCielo. Ta funkcjonalność pozwala IC Meridian Enterprise na bezpośredni dostęp do magazynowanych danych w przedsiębiorstwie.

Utrzymanie nowych oraz istniejących danych CAD przy wsparciu dla nowych wersji oprogramowania AutoCAD’a i Inventora

Przebiegające bez zakłóceń wsparcie dla AutoCAD’a i Inventora za pomocą InnoCielo Meridian Enterprise daje możliwość aktualizacji do nowych wersji oprogramowania Autodesk bez zagrożenia niekompatybilnymi danymi czy obniżeniem produktywności pracy.

Zwiększona integracja Multi-CAD przy wsparciu dla Microstation

InnoCielo Meridian Enterprise wprowadza zaawansowane możliwości przeglądania i redlining’u oraz zdolność synchronizowania własności pomiędzy rysunkami MicroStation a właściwościami InnoCielo.

Możliwość szybszego wykonywania zadań z odnowionym pakietem Office

Pakiet biurowy Office InnoCielo został dopasowany do współczesnych standardów i oczekiwań użytkowników w celu zwiększenia produktywności. Interfejs użytkownika jest taki sam jak administratora.

Porównywanie rysunków

Możliwość porównywania rysunków, ustalania różnic także między kilkoma wersjami tego samego rysunku. System nakłada je na siebie i zaznacza dokonane zmiany.

Korzyści

Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez skalowalność systemu

InnoCielo Meridian Enterprise to system skalowalny, umożliwiający rozwój dotrzymujący kroku potrzebom Klienta, gwarantujący elastyczność aby dotrzymać kroku wszelkim zmianom zachodzącym w biznesie oraz potrzebom rynku projektowego. InnoCielo Meridian Enterprise jest dostosowywana do potrzeb

Pełna integracja z systemem ERP, bazami takimi jak Oracle czy Microsoft SQL umożliwia swobodny przepływ danych między systemami w przedsiębiorstwie.

InnoCielo Meridian Enterprise oferuje także wsparcie dla:

 • Formatów CAD (AutoCAD, SolidWorks, Inventor, MicroStation)
 • Formatów dokumentów (Microsoft Office, Adobe)
 • Systemów SAP
 • Systemó bazodanowych firm trzecich (Microsoft SQL, Oracle)
 • Rozwiązań dla przemysłu (ARCHIBUS, Autodesk Streamline, Maximo)

Dostęp

System umożliwia dostęp do dokumentów w dowolnym czasie i miejscu poprzez oprogramowanie biurowe lub Internet.

Współpraca

Możliwość udostępniania dokumentacji wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami, działami, poszczególnymi pracownikami.

Kontrola

Takie funkcjonalności jak wersjonowanie, podgląd i całkowicie kontrolowany dostęp do dokumentacji dzięki np. uprawnieniom nadawanym odpowiednim pracownikom, historii przeglądu dokumentu chroni dokumentację przed niepowołanym dostępem oraz zagrożeniami z nimi z związanymi. Funkcjonuje wgląd w historię dokumentu oraz kontrola tego co w danym momencie dzieje się lub co działo się z dokumentem w przeszłości. W przypadku grup dokumentów stnieje możliwość sprawdzenia powiązań między nimi.

Elastyczność

Ponieważ InnoCielo Meridian Enterprise jest systemem skalowalnym rozwija się wraz z Państwa przedsiębiorstwem i wymaganiami współczesnego biznesu.

Cel

Zaawansowane opcje, funkcjonalności rozwiązań Blue Cielo dla przemysłu dają Państwu gwarancję możliwości zakupu potężnego, pełnego rozwiązania dla swojego przedsiębiorstwa, które usprawni przepływ zadań oraz zwiększy kontrolę nad procesem zarządzania dokumentacją. Szeroko pojęta efektywność stanie się dla Państwa codziennością.