ATUTOR-EOD - jest to modułowy system oparty na platformie IBM Notes/Domino.

Główne cele wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów to: 

  • usprawnienie procesów biznesowych w zakresie zarządzania dokumentami,
  • integracja różnych środowisk/oprogramowania zgodnie z procesem biznesowym,
  • ograniczenie czasu realizacji procesów biznesowych,
  • redukcja kosztów realizacji procesów biznesowych (np. poprzez uproszczenie obsługi - czynności będących elementami procesu)

 

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów składa się z kilku modułów. Każda z nich ma określoną funkcję i rolę. Najważniejsze z nich to:

  • struktura organizacyjna,
  • rejestr korespondencji przychodzącej i wysyłającej,
  • sprawy,
  • karta pracy,
  • wnioseki: urlopowe, delegacyjne...


Podczas implementacji systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów analizujemy proces na stronie klienta, następnie określamy obszary dające największe korzyści, a następnie konfigurujemy środowisko, które realizuje zdefiniowane cele.