ATUTOR SCM to dostosowywany do wymagań Klienta system z obszaru składowania i zabezpieczania danych.

Rozwiązanie pozwala na centralizację w zakresie archiwizacji istotnych dla Firm danych. Narzędzia monitorowania dostosowywane są do wymagań Klienta.

System zapewnia skalowanie odpowiednie zarówno do obsługi podstawowych aplikacji, jak i dużych obciążeń korporacyjnych. Dodatkowo wdrożony system umożliwia efektywne i wizualne sterowanie kopiami zapasowymi - wirtualnymi, fizycznymi i w chmurze - z jednego miejsca, w sposób sprzyjający wysokiej efektywności pracy administratora. Elastyczność licencyjna pomaga w uzyskaniu wymiernych oszczędności w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania obszarem pamięci masowych.


ATUTOR SCM wykorzystuje zaawansowane i bezpieczne technologie:

  • IBM Spectrum Protect
  • IBM Spectrum Storage Suite


Nie warto ryzykować utraty danych – zaimplementuj system archiwizacji i zarządzania kopiami zapasowymi szytymi na miarę Twoich potrzeb.